Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

De vertrouwenspersoon als begeleider tijdens klachtonderzoek

Verdiepingscursus voor vertrouwenspersonen
Geaccrediteerd door de LVV

Inhoud
Soms wordt u als vertrouwenspersoon geconfronteerd met een klager/klaagster die per se een formele klacht wil indienen. Soms ook ziet de vertrouwenspersoon geen mogelijkheden meer voor een informele oplossing en adviseert de vertrouwenspersoon aan klager/klaagster het formele klachttraject te volgen.

In deze cursus verkennen wij de taken en verantwoordelijkheden, alsmede de positie van de vertrouwenspersoon tijdens het formele klachtonderzoek.

In de cursus gaan wij in op de specifieke juridische, procedurele en psychologische vragen waarmee u als vertrouwenspersoon te maken krijgt tijdens een klachttraject. Bijvoorbeeld:

  • Heeft een klager recht op inzage in alle stukken die de klachtencommissie heeft vergaard?
  • Moet klager toestemmen als (de advocaat van) beklaagde eist aanwezig te zijn bij het hoorgesprek met de klachtencommissie?
  • Hoe vang je een klager emotioneel op die wordt geconfronteerd met negatieve uitlatingen van collega´s?
  • Hoe kan de vertrouwenspersoon het beste omgaan met de angst van klager voor repercussies van de zijde van beklaagde of wellicht van de leiding?
  • Mag de vertrouwenspersoon klager letterlijk terzijde staan en de hoorzittingen bijwonen? En wat als de klachtencommissie dat weigert?
  • Welke nazorg kan een vertrouwenspersoon klager bieden?
  • Zijn er situaties denkbaar dat de vertrouwenspersoon klager adviseert de klacht in te trekken? En kan dat zomaar?
  • Wat te doen als klager een formele klacht wil indienen, maar u daar in uw rol als vertrouwenspersoon niet achter staat?

Wie nemen deel
Vertrouwenspersonen die onze opleiding vertrouwenspersoon volgden of anderszins (een) cursus(en) hebben gevolgd of over de relevante kennis beschikken.

Aantal deelnemers
Minimaal 8 en maximaal 16 personen.

Accreditatie
Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.
Deze cursus is door de LVV geaccrediteerd voor één dagdeel onder registratienummer VP-0224.

Docenten
Mr. Marijke Stevens