Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

De ondernemingsraad en de aanpak van seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen op het werk

Workshop voor OR-leden en OR-commissies

Inhoud
In deze workshop informeren wij u over de wettelijke verplichtingen van beleid tegen (seksuele) intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen op het werk en de taken, verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de ondernemingsraad bij het vormgeven van dit beleid. Wij bieden u inzicht in de definities, aard, omvang, oorzaken en gevolgen van de problematiek.

Ook geven wij u handvatten voor het omgaan met concrete situaties van grensoverschrijdend gedrag en de rol van de vertrouwenspersonen, klachtencommissie en het management daarbij.

Wie nemen deel
OR-leden en leden van bijvoorbeeld commissies ongewenst gedrag die beleid inzake (seksuele) intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen op het werk vanuit de invalshoek van medezeggenschap willen initiëren, toetsen en/of aanpassen aan de huidige criteria, jurisprudentie en ervaringen.

Trainers/docenten
Twee deskundigen op het terrein van ondernemingsraad en ongewenste omgangsvormen op het werk.

Aantal deelnemers
Maximaal 12 personen