Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Cursus voor de leden van klachtencommissies

Cursus ‘Afhandeling van klachten over seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen op het werk’

Cursus voor leden van klachtencommissies

Inhoud
Als alle informele mogelijkheden zijn uitgeput, kan een klager/klaagster een formele klacht indienen. De klachtencommissie zal de klacht onderzoeken aan de hand van de regels die daarvoor gelden. In deze cursus leren wij u welke wettelijke en juridische eisen aan een zorgvuldige klachtenprocedure worden gesteld. Wij stellen u in kennis van relevante jurisprudentie. U leert de regels en de praktijk van het hoorgesprek met klagers/klaagsters, aangeklaagden en getuigen. Om de werkelijkheid zo veel mogelijk te benaderen, werken wij met acteurs waarmee u hoorgesprekken voert. Wij leren u de informatie die u vergaart te analyseren.

Wij besteden aandacht aan het rapporteren en met welke zaken u rekening dient te houden bij het geven van een advies aan uw directie of het bevoegd gezag. Wij informeren u over de taken en bevoegdheden en de plaats van de klachtencommissie binnen de organisatie.

In deze cursus wisselen theoretische inleidingen en vaardigheidsoefeningen elkaar af. De deelnemers behandelen tijdens de cursus alle facetten van klachtafhandeling met behulp van een uitgebreide casus: vanaf de ontvankelijkheidsvraag tot en met het concrete advies.

Wie nemen deel
Leden, plaatsvervangende en aankomende leden van klachtencommissies ongewenste omgangsvormen.

Aantal deelnemers
Maximaal 16 personen

Meer info over een aanbod op maat:
bel 010 – 24 00 907 of mail naar
info@bezemer-schubad.nl

Docenten
drs. Katinka LorijnMr. Marijke Stevens