Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Bemiddeling (mediation) bij seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen op het werk

Inhoud

In een beproefde combinatie van theorie, praktische oefeningen en feedback werken cursisten met elkaar een volledige casus uit: vanaf de probleemstelling, via het bemiddelingscontract – waarin klager/ klaagster, aangeklaagde, werkgever en bemiddelaar/ mediator zich uitspreken het traject te doorlopen – tot en met de uiteindelijke vaststellingsovereenkomst tussen partijen.

Wij werken met acteurs om de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen.

Op deze manier leert u te beoordelen of bemiddeling/mediation het juiste instrument is en wanneer het juist niet (meer) kan worden gebruikt. U leert verschillende vormen van bemiddeling te onderscheiden en toe te passen, u kunt naar een bemiddelingsovereenkomst toewerken. Wij geven informatie over valkuilen en follow-up.

Wie nemen deel
Personeelsfunctionarissen, leidinggevenden, managers, bedrijfsmaatschappelijk werkenden, bedrijfsartsen

Trainer/docent
Een van onze trainers/docent die staat ingeschreven in het register van het N.M.I. (Stichting Nederlands Mediation Instituut) en die zelf veel ervaring heeft met bemiddeling/mediation na ongewenste omgangsvormen.

Aantal deelnemers
Maximaal 12 personen