Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Begeleide intervisie voor vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen op het werk

Groepssamenstelling
De intervisiegroep is ‘open’, dat wil zeggen dat iedereen zich per keer aanmeldt en de groepssamenstelling per bijeenkomst kan variëren. Op verzoek kan een doorlopende groep worden begeleid. Ook kunnen wij in-company of op brancheniveau een aanbod voor intervisie doen.

Groepsgrootte
Het minimum aantal deelnemers is zes, het maximum acht.

Vereisten deelnemers
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een opleiding vertrouwenspersoon hebben gevolgd en werkzaam zijn als vertrouwenspersoon.

Begeleiding
De intervisie wordt begeleid door een supervisor die zelf ervaring heeft als vertrouwenspersoon.

Methode
Wij gebruiken de incident methode of 10-stappen methode. Bij inschrijving kunt u aangeven of u een eigen casus wilt inbrengen (niet verplicht). Het is prettig als u (vanwege de voorbereiding van de begeleider van de intervisiegroep) voor aanvang van de intervisie een korte beschrijving van de casus naar ons zou willen opsturen, dit kan per email naar: mdelpech@bezemer-schubad.nl

Docenten
Janny Kampdrs. Katinka LorijnVibeke Duyff