Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon

22 december 2019

Pestende ex-topman France Telecom in de cel

In 2012 organiseerde ons bureau een symposium over pesten en suïcide. Dit naar aanleiding van een golf zelfdodingen van...

Lees meer »

12 augustus 2019

Over een stagiaire, macht en afhankelijkheid

De afgelopen weken op televisie een terugblik op de Clinton affaire. Bijna 25 jaar geleden, midden jaren negentig van...

Lees meer »

11 juni 2019

Van de regen in de drup

Sheryl Sandberg, chief operations officer van Facebook, is er duidelijk over: #MeToo is een zegen voor vrouwelijke werknemers omdat...

Lees meer »

8 april 2019

Toename onderzoek naar ongewenst gedrag sinds The Voice

Sinds de gebeurtenissen rondom The Voice is er een enorme vraag naar ‘extern onderzoek’. Bezemer & Schubad ontvangt veel...

Lees meer »