Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon

25 september 2023

De escalatietrap in conflicten

Met enige regelmaat krijgen wij telefonisch behoorlijk hoog opgelopen conflicten rondom ongewenst gedrag voorgelegd. Alles lijkt muurvast te zitten...

Lees meer »

3 september 2023

Buitensluiten op het werk

We komen het nogal eens tegen: een teamlid dat door haar of zijn collega’s zo’n beetje wordt geduld, of...

Lees meer »

1 augustus 2023

Assepoesters en kroonprinsen

Uit onderzoek in de Verenigde Staten komt naar voren dat vrouwen gelukkiger zijn als ze met andere vrouwen werken....

Lees meer »

13 juni 2023

Formele klacht ingediend; is de-escalatie nog mogelijk?

Bij een klacht ongewenst gedrag, ingediend bij de klachtencommissie ongewenst gedrag, komt het nog wel eens voor dat een...

Lees meer »