Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

2 maart 2020

Wegwijzer Vertrouwenspersoon

Een jaar geleden hebben drs. Alie Kuiper en drs. Willeke Bezemer op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Leidraad voor het positioneren en functioneren van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen op het werk opgesteld.

TNO heeft op basis van deze Leidraad inmiddels de digitale Wegwijzer Vertrouwenspersoon vervaardigd. Een informatieve en handige tool voor werkgevers en werknemers. Deze is recent geplaatste op de website van het ministerie.

De factsheet van TNO: alle cijfers over ongewenste omgangsvormen/ongewenst gedrag op het werk op één A-4tje! Deze factsheet is ook te vinden op de website van het ministerie.