Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

29 augustus 2012

Uitspraak kort geding van seksueel misbruik beschuldigde pastoor

De rechtbank Maastricht deed op 14 augustus jl. uitspraak in de zaak die twee ex-leerlingen van het internaat Maria der Engelen in Blelijerheide tegen de door hen van seksueel misbruik beschuldigde pastoor hadden aangespannen. De pastoor zou hun persoonsgegevens ten onrechte en zonder hun toestemming hebben gebruikt bij het opstellen van zijn verweer tegen hun aanklachten. Tevens zou hij in de media openlijk over de zaak hebben gesproken en hiermee ook hun privacy hebben geschonden. De drie eisen van de ex-leerlingen werden deels ingewilligd, deels ook verworpen.