Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

12 november 2012

Uit de NRC, oktober 2012

In de oktober editie van NRC een vraag van een lezer van de krant over de ongewenste omgangsvormen op het werk. Hoe hiermee om te gaan? NRC vroeg Bezemer & Kuiper een korte bijdrage te verzorgen.