Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

28 november 2022

Training ‘Oog voor sociale veiligheid’ voor leidinggevenden

Met veel succes verzorgt Bezemer & Schubad voor leidinggevenden de training ‘oog voor sociale veiligheid’. De twee dagdelen durende training geeft de leidinggevende een handvat in het signaleren en bespreekbaar maken van ongewenst gedrag. Ook het ontwikkelen van vaardigheden in het voeren van goede gesprekken met medewerkers die last ervaren van ongewenst gedrag en met medewerkers over wie wordt geklaagd maakt, met inzet van een acteur, onderdeel uit van deze leerzame dag.

Dagdeel 1: praktische inzichten in de thematiek van (sociale) veiligheid op het werk

  • Signaleren van ongewenst gedrag: voorbeelden uit de praktijk
  • Verdieping van de thema’s (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie
  • De inclusieve organisatie
  • Leiderschap = het goede voorbeeld geven
  • Gewenst en ongewenst gedrag ter sprake brengen naar aanleiding van concrete cases, interventies in groepen, de thematiek van gewenst en ongewenst gedrag ter sprake brengen tijdens functionerings- of beoordelingsgesprekken
  • Herkennen en erkennen van machtsverschillen, integer omgaan met macht en machtsverschillen.

De didactische vormen die in dit dagdeel worden gebruikt zijn discussie, reflectie, informatie en kennis overdracht.

Dagdeel 2: gedragsalternatieven voor leidinggevenden

  • Respectvol aanspreken: gespreksvoering met medewerkers die last hebben van ongewenst gedrag

–          vorm van het gesprek

–           oefenen van het gesprek met behulp van een acteur of een actrice

–    Respectvol aanspreken: correctiegesprekken met medewerkers over wie geklaagd wordt

–           vorm van het gesprek

–           oefenen van het gesprek met behulp van een acteur of een actrice

  • Respectvol aanspreken: formeel en informeel interveniëren in actuele situaties (bijvoorbeeld tijdens koffiegesprekken respectievelijk functioneringsgesprekken)
  • En hoe nu verder: thematiek bespreekbaar maken met medewerkers, hoe en wanneer

In dit dagdeel staan praktische oefeningen centraal. De training kan incompany worden verzorgd.

Meer weten? Mail naar info@bezemer-schubad.nl of bel met Mariëlle Delpech via 010-2400907.