Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

26 maart 2019

Scholing leden klachtencommissie belangrijk

Als alle informele mogelijkheden zijn uitgeput, kan een klager/klaagster een formele klacht indienen. De klachtencommissie zal de klacht onderzoeken aan de hand van de regels die daarvoor gelden. In deze cursus leren wij u welke wettelijke en juridische eisen aan een zorgvuldige klachtenprocedure worden gesteld. Wij stellen u in kennis van relevante jurisprudentie. U leert de regels en de praktijk van het hoorgesprek met klagers/klaagsters, aangeklaagden en getuigen. Om de werkelijkheid zo veel mogelijk te benaderen, werken wij met acteurs waarmee u hoorgesprekken voert. Wij leren u de informatie die u vergaart te analyseren. Zorg dat uw klachtencommissie goed geschoold is, zeker nieuwe toetredende leden moeten over de kennis uit deze basiscursus beschikken. Nascholing nodig voor meer ervaren leden van klachtencommissies? Vraag ons om een cursus op maat!