Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

24 juli 2023

Psychologische veiligheid en sociale veiligheid

Op een recent symposium van het Kenniscentrum Psychologie en Economisch gedrag van de Universiteit Leiden werd er, onder meer, gesproken over psychologische veiligheid en leiderschap. Psychologisch veilige teams of organisaties delen een gezamenlijk geloof dat het veilig is om risico’s te nemen, dat er onderling vertrouwen is dat er en feedback gegeven kan worden en dat dit gewaardeerd wordt. Bovendien is er onderling respect en vertrouwen in combinatie met het gevoel dat men zichzelf kan zijn (Amy Edmonson). Hierbij is ‘inclusief leiderschap’ een randvoorwaarde: ‘woorden en daden van leiders die duiden op een uitnodiging en waardering voor de bijdragen van anderen’ (Nembard & Edmonson). In de vragenronde tijdens het symposium werd de vraag opgeworpen of een psychologisch veilig team ook direct een ‘sociaal veilig’ team is. In de zin dat er in het team geen discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie of ander ongewenst gedrag plaatsvindt. Dit lijkt wel logisch en aannemelijk. Tegelijkertijd scoorde in een recent door ons bureau uitgevoerd cultuuronderzoek een team hoog op ‘psychologische veiligheid’, terwijl men tegelijkertijd grote moeite bleek te hebben met het feedback geven op ervaringen omtrent ongewenst gedrag in het team.  Is dus een psychologisch veilig team  ook direct (altijd) een sociaal veilig team?  En is een  sociaal veilig team, waarin ongewenst gedrag niet voorkomt of besproken kan worden, ook direct een psychologisch veilig team zijn? Dat zijn interessante vragen die uitnodigen tot een symposium en kennisdeling……………Wordt vervolgd!