Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

2 juli 2015

‘Pesten op het werk. Analyse en aanpak op verschillende niveaus’. Artikel Willeke Bezemer en Alie Kuiper in Vakblad Arbo

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid startte een campagne om pesten op het werk terug te dringen. Kennis over de aard van de problematiek is van belang om een sociaal veilig werkklimaat te creëren. Voor het mei nummer van het Vakblad Arbo (nr. 5 2015 Vakmedianet) schreven drs. Willeke Bezemer en drs. Alie Kuiper een artikel ‘Pesten op het werk. Analyse en aanpak op verschillende niveaus’ artikel bezemerkuiper arbo nr 5 2015.