Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

2 juli 2024

Over daders gesproken!

Actuele verdiepingscursus voor vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen zijn zeker niet het ’toevluchtsoord’ voor de personen waar melders hun beklag over doen. Zij hebben dan ook niet direct met lastigvallers te maken. Dit betekent echter niet dat zij geen kennis zouden hebben van motieven of het gedrag van daders. Of dat ze niets zouden moeten weten of begrijpen van bepaalde typische gedragspatronen tussen daders en hun slachtoffers. Of dat ze niet zouden moeten weten hoe macht en machtsverschillen werken voor machthebbers. En is het niet ook zo dat je je als vertrouwenspersoon soms afvraagt wie het eigenlijke slachtoffer is: de melder die bij je komt of de gedoodverfde lastigvaller?

Kennis van deze zaken helpt om slachtoffers beter te begrijpen en hun adequaat hulp te bieden.

In de cursus Over daders gesproken werken we uit wat vertrouwenspersonen zoal moeten weten over dadermotieven en dadergedrag.