Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

1 mei 2016

Nieuwe cursus! Verlies en rouw op het werk voor vertrouwenspersonen

Dit thema is een van de zaken waar vertrouwenspersonen mee geconfronteerd kunnen worden. Maar hoe moeten zij daarop reageren, als niet bekend is wat de effecten van verlies kunnen zijn en welke misvattingen er over rouw bestaan?

De gemiddelde arbeidssituatie is lang niet altijd gevrijwaard van rouw en verlies. En dat rouw op het werk geen rol speelt is ook maar een illusie. In het bedrijfsleven is er helaas massaal sprake van verdringing van dit thema. Het is ondertussen algemeen bekend dat per jaar een kwart miljoen werknemers ‘nabestaande’ wordt. Zo’n veertig procent van hen is vanwege dat geleden verlies voor kortere of langere tijd niet in staat zijn werk te doen en zeven procent keert helemaal nooit terug op zijn werk. Daarnaast gaan veel arbeidsconflicten ook gepaard met verlies; denk aan verlies van functie of collega’s of dat de hele baan dreigt te verdwijnen. Maar ook daar waar het thema pesten aanleiding is voor het gesprek met een vertrouwenspersoon kan een verdrongen verlies een onderliggende kwestie zijn. Kortom, het is uitermate zinvol dat vertrouwenspersonen kennis hebben van de theorie over verlies en rouw.

Op 21 juni 2016 verzorgt Trudy van Gils MA deze nascholingscursus voor vertrouwenspersonen. Zij is zelf vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en publiceerde meerdere keren over het thema verlies en rouw. Zie voor meer informatie op onze cursuspagina, onder open inschrijvingen.