Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

5 oktober 2017

Nieuw: Verdiepingscursus Omgang met 50+ medewerkers

De pensioen- en AOW gerechtigde leeftijd kruipt steeds verder richting de 70 jaar. Dat betekent dat een 50 jarige nog geruime tijd zal werken.

De manier waarop organisaties met hun medewerkers van boven de 50 omgaan leidt tegelijkertijd in toenemende mate tot allerlei vraagstukken voor die groep. Tegelijkertijd zijn in beginsel alle oplossingen voorhanden om problemen te voorkomen en op te lossen, zodanig zelfs dat deze groep een beslissende factor wordt in de overleving en bloei van

Nederland vergrijst snel, ook in de komende decennia. Nu al is bijna de helft van de Nederlandse beroepsbevolking boven de 50, met meer vijftigers dan dertigers. Een probleem? Op zichzelf niet. Veel managers zien echter veel van hun oudere medewerkers wel degelijk als problematisch. Dit vloeit vooral voort uit wederzijdse stereotypering en communicatie tussen managers en hun 50+-ers. Met als gevolg veel improductieve en ongelukkige 50+-ers met gezondheidsklachten en managers die het ook niet meer weten. Vervelend voor die 50+-ers en hun managers, maar ook voor de organisaties waar zij werken. Want zij zullen het voor het grootste deel met die 50+-ers moeten doen. 50+-ers werken tot (voorlopig) hun 67e door en het aantal goed opgeleide jongere vervangers is beperkt. Toch heeft vrijwel geen enkele grote organisatie in Nederland een systematisch beleid voor hun 50+-ers. En tegelijkertijd krijgen vertrouwenspersonen meer en meer 50+-ers in hun spreekkamer.

In deze cursus leert u dat het goede nieuws is dat er oplossingen voorhanden zijn. Het programma benoemt de factoren die hierbij een rol spelen. Het gaat ook in op hoe het beter kan. Vertrouwenspersonen kunnen met de opgedane kennis een vertaalslag maken naar hun dagelijkse praktijk.

Schrijf via inschrijven op onze cursuspagina snel in op deze nieuwe boeiende en nieuwe cursus door dr. Marc Schrabacq die veel over dit thema publiceerde.