Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

26 februari 2019

Dynamische Oordeelsvorming voor Vertrouwenspersonen

Werken met de systematiek van Dynamische Oordeelsvorming maakt je bewust van je primaire reacties en de achterliggende (voor)oordelen en gevoelens. Door vragen te stellen, objectiveer je je primaire reacties tot heldere conclusies en realistische besluiten. Dat geeft innerlijke rust, ruimte voor inspiratie en vernieuwende inzichten. In gesprekken met melders maakt het toepassen van Dynamische Oordeelsvorming je bewust van de oordeelsvormingsprocessen die zich in jezelf en bij anderen afspelen. Door je vooroordelen terug te houden ben je in staat inhoudelijk en procedureel met anderen een goede dialoog aan te gaan. Je optreden wordt effectiever.

Ga voor inschrijven op deze boeiende cursus naar onze Cursuspagina, onder Open Inschrijvingen! Of laat de cursus in-company verzorgen voor de groep vertrouwenspersonen van jouw organisatie.