Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

5 september 2015

Nieuw cursusaanbod! : De vertrouwenspersoon en de sociale veiligheid van medewerkers met een beperking’

Het is zo ver: na de Participatiewet stemde de Eerste Kamer  op 31 maart 2015 in met de Quotumwet over het creëren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Elke arbeidsorganisatie met meer dan 25 werknemers krijgt hier nu mee te maken, of het nu om de marktsector gaat waar 100.000 banen gecreëerd moeten worden of om de collectieve sector die voor 25.000 banen moet zorgen.

De vraag dient gesteld te worden wat dit met het werk van vertrouwenspersonen te maken heeft. Het antwoord is: alles! Want de mensen met een arbeidsbeperking waar het om gaat werken nu veelal in de sector Sociale Werkvoorziening. En we weten uit onderzoek van TNO dat deze mensen erg veel vaker dan anderen last hebben van pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie. Vanwege hun verstandelijke, sociale en/of lichamelijke beperkingen en hun zwakke arbeidspositie kunnen zij zich minder verweren tegen ongewenst gedrag. De noodzaak van goede opvang en begeleiding door de vertrouwenspersoon dringt zich dus op. Te meer daar deze groep niet altijd op een warm welkom zal worden onthaald, als we de artikelen in de kranten volgen met berichten over ‘verdringing aan de onderkant van de arbeidsmarkt’…

Alert zijn op signalen van pesten en discriminatie van arbeidsbeperkten, aanvullend beleid en goede opvang en begeleiding van deze groep is dus aan de orde. Zowel voor het welzijn van deze nieuwe instromers en hun nieuwe collega´s als voor de moraal binnen organisaties, hun imago, en natuurlijk ook om kosten vanwege even snelle uitstroom als instroom kosten te reduceren en boetes te vermijden.

In de cursus ‘De vertrouwenspersoon en de sociale veiligheid van medewerkers met een beperking’ zetten we eerst kort het formele kader neer. We verkennen de doelgroep: wie zijn het, wat zijn hun beperkingen? Vervolgens gaan we in op het begrip participatie, en bespreken we met name de begrippen inclusie en exclusie op het werk. Dit deel besluiten we met aandacht voor belangrijke wettelijke kaders en bouwstenen voor flankerend beleid: welke voorwaarden zijn nodig om discriminatie en uitsluiting van medewerkers met een beperking te voorkomen.

Na het formele kader komt de praktijk van de opvang en begeleiding van melders uit de  doelgroep arbeidsbeperkten. De attitude van vertrouwenspersonen komt aan bod, de kennis die men nodig heeft, en de vaardigheden. Deelnemers wordt zicht geboden op de eigen valkuilen, en krijgen ruim de gelegenheid om praktijk gestuurd aan hun vaardigheden te werken door middel van instructie en rollenspel met een acteur of actrice. Waarbij wij uiteraard putten uit onze zeer brede ervaring met ongewenst gedrag binnen zowel SW bedrijven, en de thematiek binnen zowel de private als de collectieve sector.

Interesse? Schrijf snel in op deze cursus op onze cursuspagina!