Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

17 september 2013

Ketenaanpak ongewenste omgangsvormen op het werk

In het Vakblad Arbo 9/2013 verscheen onlangs een artikel van drs. Alie Kuiper over de ketenaanpak van ongewenste omgangsvormen op het werk. Artikel 19 Arbowet verplicht verschillende werkgevers die op één werkplek werk laten verrichten, tot afspraken maken over arbobeleid. Voorstel: maak opdrachtgevers mede verantwoordelijk voor een sociaal veilig werkklimaat voor ingeleend personeel.

Lees hier het volledige artikel.

Veilige plek