Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

5 januari 2021

Introductie cursus Integriteit voor vertrouwenspersonen

De Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) stapt per 1 januari 2021 af van de titels ‘vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen’ en ‘vertrouwenspersonen integriteit’. Vanaf dat moment noemt de vereniging alle vertrouwenspersonen ‘vertrouwenspersoon’. Tot dat moment is het volgen van een cursus Introductie Integriteit voor vertrouwenspersonen niet verplicht gesteld, daarna is het met goed gevolg afgelegd hebben van deze cursus noodzakelijk om als gecertificeerd vertrouwenspersoon bij de LVV ingeschreven te kunnen worden.

Onverlet geldt natuurlijk dat het aan je werkgever is of hij je daadwerkelijk ook de taken ten aanzien van integriteitsissues wil geven. En of jij dat zelf ambieert! Veel organisaties onderscheiden de problematiek van ongewenste omgangsvormen immers van integriteitsproblemen, en hebben voor zaken die met integriteit te maken hebben aparte functionarissen aangesteld of zelfs een afdeling opgetuigd.

Eendaagse cursus Integriteit voor vertrouwenspersonen
Voor alle vertrouwenspersonen die bij ons de basiscursus ‘ongewenste omgangsvormen’ hebben gevolgd geldt dat zij niets hoeven te doen om vanaf 1 januari 2021 door de LVV ‘vertrouwenspersoon’ genoemd te worden.

Wij kunnen ons echter voorstellen dat veel vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen het zelf noodzakelijk vinden, of interessant, om zich verder te verdiepen en te bekwamen in integriteitskwesties. Opdat zij – als ze ermee geconfronteerd worden – op zijn minst een goede gesprekspartner zijn voor de melder, en nog liever: adequate hulp kunnen bieden. Voor deze vertrouwenspersonen organiseren wij  de eendaagse cursus Introductie Integriteit voor vertrouwenspersonen. Waarin alles verwerkt is wat een door de LVV gecertificeerde vertrouwenspersoon moet weten en kunnen.

Ga voor inschrijven op deze boeiende cursus naar onze Cursuspagina, onder Open Inschrijvingen! Of laat de cursus in-company verzorgen voor de groep vertrouwenspersonen van jouw organisatie.