Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

9 oktober 2012

Hoge waardering voor seminar ‘Zelfdoding door pestpraktijken op het werk’

Op donderdag 4 oktober 2012 verzorgde Bezemer & Schubad in Amsterdam een seminar over zelfdoding door pestpraktijken op het werk. Dit naar aanleiding van actuele casuïstiek in Frankrijk (strafrechtelijke vervolging oud-topman France Telecom wegens pestpraktijken) en België (gerechtelijk vooronderzoek naar niet ingrijpen bij pesten door bestuurders van de Belgische gemeente Sint-Genisius-Rode). Zetten deze zaken binnen Europa, en ook in Nederland, een trend in? Wat zijn juridische kaders, wat betekenen voortdurende organisatie-wijzigingen voor het risico op pesten? En wat zijn de psychologische aspecten rond het gedrag van toekomstige suïcideplegers en hoe kan en moet de werkgever handelen bij suïcidesignalen van medewerkers?