Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

21 april 2015

Gezocht: senior freelance professional voor activiteiten Bezemer & Schubad bij Onderwijsinstellingen

Voor de activiteiten van ons bureau ten behoeve van het Onderwijs zoeken wij een ervaren vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. U heeft een meerjarige ervaring als (extern) vertrouwenspersoon ten behoeve van diverse typen Onderwijsinstellingen. Bij voorkeur bent u ontwikkelingspsycholoog of heeft u een soortgelijke academische achtergrond. U kent de schoolomgeving en het werken als (extern) vertrouwenspersoon in de context van het Onderwijs. Praktische ervaring als vertrouwenspersoon deed u op met meldingen van jeugdigen, ouders en medewerkers van scholen. U adviseert scholen in het opstellen van beleid met betrekking tot ongewenst gedrag en kent het wettelijk kader rondom ongewenst gedrag binnen het Onderwijs. Tevens fungeerde u als coördinator/adviseur voor interne vertrouwenspersonen en deed reeds ervaring op als trainer/docent van (interne) vertrouwenspersonen binnen het Onderwijs.

Werken voor Bezemer & Schubad

Bezemer & Schubad werkt alleen met zelfstandige professionals die op freelance basis activiteiten voor ons bureau ontplooien.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door te reageren via info@bezemer-schubad.nl : 

t.a.v. mr. Ernst-Jan Schubad, directeur.