Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

10 juli 2024

De vertrouwenspersoon en de active bystander

De active bystander en wat de vertrouwenspersoon daarover moet weten.

Verdiepingscursus vertrouwenspersonen

Een melder vertelt de vertrouwenspersoon hoe frustrerend het was om zó vernederd te worden door de leidinggevende. In het bijzijn van anderen! Die niets deden of zeiden. En dát was eigenlijk nog het allerergste. Een andere melder overkwam iets dergelijks. Een collega maakte avances. En hij ging daarbij vér! Echter, ho maar dat de leiding of de collega’s haar hielpen om van hem af te komen. Integendeel, ze liepen erover te grappen.

Veel melders zullen dergelijke situaties herkennen. Je staat er alleen voor, niemand die een hand uitsteekt. En het kan nog erger. Niet alleen dat niemand jou te hulp schiet in zo’n intimiderende situatie, maar dat collega’s je achteraf verwijten dat je het zelf zo ver hebt laten komen. Dat je ‘gewoon’ te weinig van je afbijt. Als jij nu maar een beetje flinker zou optreden …

In je rol van vertrouwenspersoon zul je bovenstaande vaak tegenkomen: onzekerheid bij de melder, boosheid en frustratie zelfs, en teleurstelling over collega’s die letterlijk getuige waren van het grensoverschrijdend gedrag, maar niet steunden, laat staan dat ze zouden ingrijpen. Niet zelden vertellen melders van grensoverschrijdend gedrag dat zij dat (veel) erger hebben gevonden dan het grensoverschrijdende gedrag zelf.

In de BNS De vertrouwenspersoon en de omstanders gaan we in op het hoe en waarom van het gedrag van omstanders. Wanneer reageren omstanders soms wél, waarom andere keren niét? Heeft dit te maken met de ‘lastigvaller’ en/of diens positie? Of zijn omstanders vaak laf? Of ligt het ingewikkelder en heeft het gedrag van het oorspronkelijke ‘slachtoffer;  er iets mee te maken of omstanders al dan niet ingrijpen in intimiderende situaties op het werk.

Door het gedrag van omstanders beter te begrijpen, ben je een betere gesprekspartner voor melders die zich – terecht of onterecht – in de steek gelaten voelen door hun collega’s. En help je wellicht voorkomen dat de werkrelatie tussen een melder en diens collega’s op scherp komt te staan.

Interesse in deze nascholing in het najaar? Kijk verder op onze cursuspagina voor inschrijven!