Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

9 augustus 2012

Beschuldigde pastoor, mogelijke schending privacy klagers

Recent berichtten de media over een van seksueel misbruik beschuldigde pastoor die nu ook aangeklaagd is voor het schenden van de privacy van klagers.
Vandaag behandelt de klachtencommissie van van het Meldpunt seksueel misbruik r.k. kerk de eerste formele klacht van een oud-leerling die stelt slachtoffer te zijn van een kerkelijke functionaris. Oud-pupillen van een katholieke instelling die menen slachtoffer te zijn van seksueel misbruik in het verleden kunnen sinds kort hun klacht voorleggen aan een speciaal daarvoor ingestelde klachtencommissie. Deze doet onderzoek naar de aannemelijkheid van de door de klagers gestelde feiten.