Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

18 juni 2021

Klachtenprocedure ongewenst gedrag nog up-to-date?

Voldoet de klachtenprocedure ongewenst gedrag bij uw organisatie nog aan de eisen van deze tijd? Wij maken het nog wel eens mee dat een formele klacht wordt ingediend en dat dan blijkt dat de klachtenprocedure niet meer voldoet. Of dat er geen klachtencommissie ongewenst gedrag meer beschikbaar is, nu deze ooit is samengesteld met interne leden die bijvoorbeeld niet meer bij uw organisatie werken. Dit geeft juridische complicaties. Denk ook na of een interne bemensing van de commissie nog steeds verstandig is. Dit gezien de toenemende complexiteit van klachten en de expertise die nodig is om deze adequaat te behandelen

Het is verstandig de check uit te (laten) voeren in een fase waarin er geen klachten zijn! Voor een eerste verkenning wat hierin nodig is, kunt u natuurlijk vrijblijvend contact opnemen met ons bureau.