Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon

27 november 2023

Nieuw : Seks!, dat spreekt vanzelf? Verdiepingscursus voor vertrouwenspersonen

Als vertrouwenspersoon zit je tegenover een medewerker die een melding doet van seksuele intimidatie. Om de casus beter te begrijpen vind je dat je het over seksualiteit moet hebben maar doet dit niet. Je voelt je ongemakkelijk en rationaliseert...

Lees meer »

21 november 2023

Jaarverslag vertrouwenspersoon 2024

Het is straks begin 2024 en staat weer op de to do lijst van elke vertrouwenspersoon: het schrijven van het jaarverslag. Niet altijd een favoriete bezigheid maar het moet wel gebeuren. Het opstellen van het jaarverslag is immers ook...

Lees meer »

27 september 2023

Privacy (AVG) voor vertrouwenspersonen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft tal van verplichtingen ten aanzien van een goede omgang met persoonsgegevens. Vertrouwenspersonen hebben als geen ander van doen met de vertrouwelijkheid van aan hen toevertrouwde informatie. Hoe (en of) legt de vertrouwenspersoon persoonsgegevens...

Lees meer »

1 september 2023

Oog voor sociale veiligheid voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen

Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen worden steeds vaker geconfronteerd met signalen van sociale onveiligheid in de organisaties waar zij toezichthouder zijn. Wat is dan de in te nemen positie? Bezemer & Schubad verzorgtĀ  meer en meer workshops...

Lees meer »