Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon

7 april 2019

Zorg voor goede klachtenprocedure ongewenst gedrag

Voldoet de klachtenprocedure ongewenst gedrag bij uw organisatie nog aan de eisen van deze tijd? Wij maken het nog wel eens mee dat een formele klacht wordt ingediend en dat dan blijkt dat de klachtenprocedure niet meer voldoet. Of...

Lees meer »

26 maart 2019

Scholing leden klachtencommissie belangrijk

Als alle informele mogelijkheden zijn uitgeput, kan een klager/klaagster een formele klacht indienen. De klachtencommissie zal de klacht onderzoeken aan de hand van de regels die daarvoor gelden. In deze cursus leren wij u welke wettelijke en juridische eisen...

Lees meer »

26 februari 2019

Dynamische Oordeelsvorming voor Vertrouwenspersonen

Werken met de systematiek van Dynamische Oordeelsvorming maakt je bewust van je primaire reacties en de achterliggende (voor)oordelen en gevoelens. Door vragen te stellen, objectiveer je je primaire reacties tot heldere conclusies en realistische besluiten. Dat geeft innerlijke rust,...

Lees meer »

1 januari 2019

Nascholingsaanbod opnieuw LVV geaccrediteerd

Eind 2018 bereikte ons het goede nieuws dat ons gehele nascholingsaanbod, na externe audit door KIWA, opnieuw is geaccrediteerd. Wij zijn verheugd dat de inhoudelijke kwaliteit van het aanbod opnieuw tot accreditatie heeft geleid.

Lees meer »