Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon

27 maart 2020

Kantoorbeleid Bezemer & Schubad rondom Covid-19

Bezemer & Schubad is regulier telefonisch bereikbaar. Met strikte inachtneming van alle na te leven en geadviseerde overheidsmaatregelen kan onze dienstverlening voortgang blijven vinden. In contacten van onze professionals met medewerkers van onze klanten zullen wij alert zijn en...

Lees meer »

2 maart 2020

Wegwijzer Vertrouwenspersoon

Een jaar geleden hebben drs. Alie Kuiper en drs. Willeke Bezemer op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Leidraad voor het positioneren en functioneren van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen op het werk opgesteld. TNO heeft op...

Lees meer »

20 januari 2020

Nieuwe verdiepingscursus voor vertrouwenspersonen! De rol, verantwoordelijkheden en taken van de vertrouwenspersoon bij mediation

Mediation is een krachtig instrument om conflicten op te lossen. Ook als het gaat om conflicten vanwege ongewenste omgangsvormen. Vertrouwenspersonen zijn in de regel niet zelf mediator, maar verwijzer. In deze praktische cursus brengen wij allereerst het mediationproces in...

Lees meer »

9 juli 2019

#MeToo-moe? Dat heeft ook een keerzijde

Afgelopen vrijdag is het Vakblad Arbo nr. 7, 2019 verschenen. Drs. Willeke Bezemer heeft hiervoor een tekst geschreven! Klik hier voor het artikel: #MeToo-moe? Dat heeft ook een keerzijde Vakblad Arbo 7 2019, Vakmedianet

Lees meer »