Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon

20 september 2021

cursus Dynamische oordeelsvorming voor vertrouwenspersonen – 11 oktober 2021

Vertrouwenspersonen worden in hun gespreksproces met melders van ongewenst gedrag geconfronteerd met allerlei gevoelens. Dit gebeurt natuurlijk met betrokkenen bij de situatie, maar ook met jou als vertrouwenspersoon. Dat is opletten! Voor je het weet sturen deze gevoelens je...

Lees meer »

13 september 2021

Spreekuur

Voor vertrouwenspersonen die deelnamen aan onze basiscursus staat ons ´spreekuur´ standaard als extra aanbod na de gevolgde cursus al open. Men gaat de geleerde stof en vaardigheden immers in de praktijk brengen. En dan blijken er zich soms kwesties...

Lees meer »

18 juni 2021

Klachtenprocedure ongewenst gedrag nog up-to-date?

Voldoet de klachtenprocedure ongewenst gedrag bij uw organisatie nog aan de eisen van deze tijd? Wij maken het nog wel eens mee dat een formele klacht wordt ingediend en dat dan blijkt dat de klachtenprocedure niet meer voldoet. Of...

Lees meer »

12 mei 2021

PESTEN: DE GROEP IS HET PROBLEEM, verdiepingscursus voor vertrouwenspersonen in juni 2021

Voor vertrouwenspersonen is het inmiddels wel common knowledge dat een flink percentage van de Nederlandse beroepsbevolking last heeft van pesten op het werk. Over de oorzaken is men niet eensgezind. De een wijt pesten aan het gedrag en de persoonlijkheid van...

Lees meer »