Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon

19 maart 2021

Ongewenst gedrag op de (online) werkvloer

Vanuit Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, een interessante publicatie over digitaal ongewenst gedrag op de werkvloer. Klik hier om het bericht te lezen: http://atria.nl/nieuws-publicaties/geweld-tegen-vrouwen/ongewenst-gedrag-online-werkvloer-coronacrisis/

Lees meer »

1 maart 2021

TELEFONISCHE & ONLINE OPVANG EN HULP DOOR VERTROUWENSPERSONEN

Nu, met de coronamaatregelen om zoveel mogelijk thuis te werken en de reisbewegingen te minimaliseren, verlopen de contacten van vertrouwenspersonen met melders veelal via de telefoon of online. Bij gesprekken via de telefoon valt de non-verbale communicatie weg. En...

Lees meer »

1 maart 2021

Werkwijze vertrouwenspersoon: in lijn met privacy wetgeving?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft tal van verplichtingen ten aanzien van een goede omgang met persoonsgegevens. Vertrouwenspersonen hebben als geen ander van doen met de vertrouwelijkheid van aan hen toevertrouwde informatie. Hoe (en of) legt de vertrouwenspersoon persoonsgegevens...

Lees meer »

5 januari 2021

Introductie cursus Integriteit voor vertrouwenspersonen

De Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) stapt per 1 januari 2021 af van de titels ‘vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen’ en ‘vertrouwenspersonen integriteit’. Vanaf dat moment noemt de vereniging alle vertrouwenspersonen ‘vertrouwenspersoon’. Tot dat moment is het volgen van een cursus...

Lees meer »