Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon

27 augustus 2020

Introductie cursus Integriteit voor vertrouwenspersonen

De Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) stapt per 1 januari 2021 af van de titels ‘vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen’ en ‘vertrouwenspersonen integriteit’. Vanaf dat moment noemt de vereniging alle vertrouwenspersonen ‘vertrouwenspersoon’. Tot dat moment is het volgen van een cursus...

Lees meer »

24 augustus 2020

Spreekuur

Voor vertrouwenspersonen die deelnamen aan onze basiscursus staat ons ´spreekuur´ standaard als extra aanbod na de gevolgde cursus al open. Men gaat de geleerde stof en vaardigheden immers in de praktijk brengen. En dan blijken er zich soms kwesties...

Lees meer »

1 juni 2020

Nieuw: eendaagse cursus Integriteit voor vertrouwenspersonen

Lees dit eerst De Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) stapt per 1 januari 2021 af van de titels ‘vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen’ en ‘vertrouwenspersonen integriteit’. Vanaf dat moment noemt de vereniging alle vertrouwenspersonen ‘vertrouwenspersoon’. Tot dat moment is het volgen...

Lees meer »

2 maart 2020

Wegwijzer Vertrouwenspersoon

Een jaar geleden hebben drs. Alie Kuiper en drs. Willeke Bezemer op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Leidraad voor het positioneren en functioneren van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen op het werk opgesteld. TNO heeft op...

Lees meer »