Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

4 oktober 2023

Ombudspersoon en sociale veiligheid

Diverse universiteiten, Hogescholen en ziekenhuizen kennen de ombudsfunctionaris al langer.  Deze wordt ook wel ombudspersoon genoemd. De term ombudsman stamt uit het Zweeds, waarin het woord ‘ombud’ oorspronkelijk wettelijk vertegenwoordiger of adviseur betekent. De ombudspersoon biedt een laagdrempelige voorziening voor (groepen) medewerkers  voor een probleem dat op de werkvloer ontstaat en dat tot een vraag, dilemma of conflict kan leiden. In die situaties biedt de ombudspersoon een passende mogelijkheid voor een onafhankelijk en onpartijdig advies, bemiddeling, doorverwijzing naar een hulpstructuur of het inzetten of (zelf) uitvoeren van onderzoek.

De ombudspersoon opereert, waar het de sociale veiligheid betreft, naast een bestaande structuur van in- of externe vertrouwenspersonen en in- of externe klachtencommissie.

Vanuit onze bureaupraktijk zijn wij enthousiast over deze positie die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de sociale veiligheid in een organisatie. Naast de vertrouwenspersoon die primair vanuit een partijpositie (naast de melder) opereert en ook naast de klachtencommissie ongewenste omgangsvormen die daadwerkelijk formele klachten ongewenst gedrag behandeld, waarbij de escalatiegraad van het geschil vaak al (te) hoog is. In de genoemde grotere organisaties hierboven heeft de ombudspersoon al een duidelijk plek, werkend volgens een eigen reglement. Meer organisaties zouden kunnen nadenken over het gebruik maken van deze functionaris. Soms zetten wij een gevraagde interventie ook op deze basis in en bieden wij eenmalig ad hoc ondersteuning door een ‘ombudsfunctionaris’. Hij/zij verkent het conflict, bemiddelt en lost toch vaak ook conflicten op, met toch weer een ander mandaat dan de mediator, vertrouwenspersoon of klachtencommissie heeft.

Denkt u wel eens na over een ombudspersoon in de eigen organisatie? Aan ons bureau zijn een aantal voormalige, maar ook nog actieve, ombudspersonen verbonden. Zij denken graag met u mee bij de inrichting van zo’n positie in uw organisatie of zijn op interim basis beschikbaar voor kortere of langere vormen van ondersteuning.