Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

6 oktober 2022

Onderzoek, denk aan proportionaliteit

Sinds de gebeurtenissen rondom The Voice is er een enorme vraag naar ‘extern onderzoek’. Bezemer & Schubad ontvangt veel aanvragen hiervoor.

Bezemer & Schubad voert al sinds 1993 extern onderzoek naar ongewenst gedrag in arbeidsorganisaties uit. Hierdoor is er niet alleen veel ervaring opgedaan met allerlei vormen van ongewenst gedrag op het werk, maar kon ook de methodiek van onderzoek zich steeds verder evolueren. Hoe doe je als onderzoekscommissie maximaal recht aan zorgvuldig hoor en wederhoor? Hoe zorg je voor duidelijke communicatie vooraf, naar alle betrokkenen, over de systematiek en het beloop van het onderzoek? Hoe worden belanghebbenden bij het onderzoek op de hoogte gehouden van het beloop van het onderzoek, zonder dat er voortijdig gecommuniceerd wordt over de inhoudelijke overwegingen van de onderzoekscommissie? Al deze waarborgen vormen de basis voor solide en zorgvuldig onderzoek. Hierdoor ontstaat er ook draagvlak voor het onderzoek, zowel bij melders/klagers en degenen die onderwerp zijn van de meldingen, ook wel ´verweerders´ genoemd. Men krijgt vertrouwen in de onafhankelijkheid en deskundigheid van de commissie.

Van groot belang, in het verleden en ook nu: is onderzoek nodig? Zijn er andere, soms meer proportionele, interventies mogelijk? Organisaties vertonen nu soms iets teveel de reflex tot ‘onderzoek’.  Onderzoek is immers een zware en belastende interventie. Voor melders van ongewenst gedrag en alle andere betrokkenen en de organisatie. Win dus eerst advies in voordat er besloten wordt tot het instellen van een onderzoek.

Mr. Ernst-Jan Schubad