Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

27 augustus 2020

Hoe zit het met ongewenst gedrag in deze tijden?

De afgelopen maanden was er duidelijk sprake van een groot verschil in de manier waarop er gewerkt werd in organisaties.  Sommige sectoren werkten vrijwel regulier door, met  aanpassingen. Met ook medewerkers fysiek aanwezig op het werk.  Zorg, onderwijs, overheid, transport, openbaar vervoer,  politie- en beveiliging, defensie en retailorganisaties.  In andere sectoren werkte men niet of werkte men thuis.  In dit laatste geval: met alle beslommeringen en ook soms prettige bijvangst als weinig reistijd en concentratie mogelijkheden.

Het thuiswerken zet zich nog wel door, grotere werkgevers met veel thuiswerkers lijken de komende maanden slechts 20 tot 25% van hun personeel een werkplek op kantoor te willen bieden. Vaak op reservering. Er blijven zorgen bestaan wat dit op langere termijn voor effect heeft op medewerkers. Naar het werk gaan en hier sociale interactie hebben heeft immers ook veel voordelen.

Interessant voor ons werkveld is het effect op ongewenst gedrag in organisaties waar veel meer het werk vanuit huis wordt uitgevoerd. Is er dus een verband tussen bijna volledig thuiswerken en de toe- af afname van vragen op het terrein van ongewenst gedrag/psychosociale arbeidsomstandigheden in een organisatie? Dit zijn interessante thema’s die op termijn wel moeten leiden tot onderzoek op dit terrein.

Er lijken op eerste oog ook wel wat aantrekkelijke bijkomstigheden  als het over ongewenst gedrag gaat:  de als ‘bully’ bekend staande manager waarbij geen fysieke ontmoeting of afspraak plaatsvindt. Men ziet haar mij of meer ‘veilig’ op afstand via beeldbellen.  De opdringerige collega met de seksuele grapjes die niet dicht in de buurt komt staan. Maar ook nadelen: de toename van digitaal verkeer tussen collega’s: naast veel gemak ook een potentiële bron van digitale ongein.  De grimmigheid die kan ontstaan bij de dit najaar onvermijdelijk naderende reorganisaties in bepaalde sectoren.  En het hierom maar even niet melden van zaken bij de vertrouwenspersoon. als je ‘zeurt’ vlieg je er immers als eerste uit is de gedachte dan.  Eerdere crises leerden ons wel dat dit laatste kan leiden tot een hogere en ernstiger escalatie van conflicten. En dus veel moeilijker oplosbaar. Het zijn tijden die vragen om reflectie op en bewustzijn van risico’s  voor medewerkers en organisaties op ons werkterrein.  Het thema sociale veiligheid is niet ‘weg’ in arbeidsorganisaties. Het is op momenten minder zichtbaar en zoekt wellicht ook andere en nieuwe wegen.

Zorg de komende tijd in ieder geval voor een goed zichtbaar zijn van en attenderen op alle voorzieningen: vertrouwenspersonen en andere meldingsmogelijkheden van ongewenst gedrag. En maakt hier ook gebruik van.

In ons werkaanbod bleef de vertrouwenspersoon geconsulteerd worden, werden er mediations ingezet en werden er ook klachten op het terrein van ongewenst gedrag ingediend. ‘Gelukkig maar’ zijn dan wel vreemde woorden. Maar niet zonder een kern van waarheid: men blijft  gebruik maken van de voorzieningen die er zijn om ongewenst gedrag aan te pakken.