Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

1 juni 2020

Tweedeling sociale veiligheid op het werk?

De afgelopen maanden was er duidelijk een tweedeling zichtbaar in ons werkaanbod. De vitale beroepen sector werkte door, met alle nodige aanpassingen van dien. Met medewerkers fysiek aanwezig op het werk en de werkplek’. Zorg, onderwijs, overheid en de grotere supermarktketens. Deze sectoren bleven een beroep doen op de vertrouwenspersoon of een mediator. Of hadden andersoortige vragen op het terrein van sociale veiligheid in hun organisaties. Vanuit andere branches en hun medewerkers nam de vraag af. Men werkte hier niet of werkte thuis.  In dit laatste geval: met alle beslommeringen en ook soms prettige bijkomstigheden van dien. De komende maanden lijkt er weer sprake te zijn van een voorzichtige herstart: kantoren worden gereed gemaakt voor het weer ‘op het werk’ zijn.  Zou het zo zijn dat het weer geheel of gedeeltelijk ‘gewoon’ aan het werk gaan ook weer gaat leiden tot vragen op het terrein van sociale veiligheid uit de branches die hun organisaties gedwongen of meer vrijwillig in lockdown hebben geplaatst? Is er dus een verband tussen bijna volledig thuiswerken en de toe- af afname van vragen op het terrein van psychosociale arbeidsomstandigheden in een organisatie? Dit zijn interessante thema’s die op termijn wel moeten leiden tot onderzoek op dit terrein. De veeleisende manager waarbij geen fysieke ontmoeting of afspraak plaatsvindt. Men ziet haar veilig op afstand via beeldbellen.  De opdringerige collega die niet te dicht in de buurt komt staan. De toename van digitaal verkeer tussen collega’s: naast veel gemak ook een bron van digitale ongein.  De zorg om naderend baanverlies bij de onvermijdelijk naderende reorganisatie. En het hierom maar even niet melden van zaken bij de vertrouwenspersoon. Eerdere crises leerden ons wel dat dit laatste kan leiden tot een hogere en ernstiger escalatiefase van conflicten. Het zijn tijden die vragen om reflectie op en bewustzijn van risico’s  voor medewerkers en organisaties op ons werkterrein! Het thema sociale veiligheid is niet ‘weg’ in arbeidsorganisaties, maar kent  tijdelijk of zelfs mogelijk langer wel andere kleuraccenten.