Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

22 december 2019

Pestende ex-topman France Telecom in de cel

In 2012 organiseerde ons bureau een symposium over pesten en suïcide. Dit naar aanleiding van een golf zelfdodingen van medewerkers bij France Telecom (nu Orange), in de periode 2008-2010.

 We wisten toen al dat de arbeidsverhoudingen in Frankrijk, in ieder geval aan de buitenkant, formeler en hierarchischer zijn dan in ons land. En in Frankrijk de woorden ‘patron’ of ‘direction’ nog gemeengoed zijn.  Bovendien hebben de vakbonden een stevige vinger in de pap  en gaat men massaal de straat op bij een tornen aan het verworvenheden in het arbeidsrecht..

Wij organiseerden in 2012 een symposium over suïcide op het werk, onder meer in verband met de pesterijen op de werkvloer. Er werd door ons stilgestaan bij de toen bekende analyse van de situatie waarbij een serie suïcides plaatsvond. De vakbonden beschuldigden de toenmalige bedrijfstop van ‘bewust pesten’ door mensen door onder meer gedwongen overplaatsingen weg te krijgen.

 Deze week weer nieuws over de destijds al ingezette strafvervolging van de top van het bedrijf. Inzake het gerichte ‘wegpesten’ van medewerkers, met zulke ernstige gevolgen. In een artikel in de Figaro van enige jaren terug wordt een uitspraak van de topman geciteerd ‘Je ferai les départs d’une façon ou d’une autre, par la fenêtre ou par la porte’ (vrij vertaald: de medewerkers zullen hoe dan ook vertrekken, door het raam of door de deur). Hij zegt ook ‘je’ (ik) hetgeen duidt op zijn persoonlijke overtuiging en bemoeienis.

Deze week uitspraak van de rechter: de toenmalige topman Didier Lombard is veroordeeld tot een celstraf van een jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Alsmede een boete van 15.000 EUR. Genoeg, in relatie tot het leed dat werd veroorzaakt? In ieder wel een unicum.