Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

8 april 2019

Onderzoek naar ongewenst gedrag

Bezemer & Schubad voert reeds decennia lang extern onderzoek naar ongewenst gedrag in arbeidsorganisaties uit. Hierdoor is er niet alleen veel ervaring opgedaan met allerlei vormen van ongewenst gedrag op het werk, maar kon ook de methodiek van onderzoek zich steeds verder evolueren. Hoe doe je als onderzoekscommissie maximaal recht aan zorgvuldig hoor en wederhoor? Hoe zorg je voor duidelijke communicatie vooraf, naar alle betrokkenen, over de systematiek en het beloop van het onderzoek? Hoe worden belanghebbenden bij het onderzoek op de hoogte gehouden van het beloop van het onderzoek, zonder dat er voortijdig gecommuniceerd wordt over de inhoudelijke overwegingen van de onderzoekscommissie? Al deze waarborgen vormen de basis voor solide en zorgvuldig onderzoek. Hierdoor ontstaat er ook draagvlak voor het onderzoek, zowel bij melders/klagers en degenen die onderwerp zijn van de meldingen, ook wel ´verweerders´ genoemd. Men krijgt vertrouwen in de onafhankelijkheid en deskundigheid van de commissie.
Belangrijke waarborg is ook de onafhankelijkheid van de commissie naar de arbeidsorganisatie. In gewoon taalgebruik noemt men dit wel ´de opdrachtgever´. Dit woord heeft echter een suggestie van sturing, ´opdrachten geven´, in zich. In onze werkwijze en procedures van onderzoek zijn de voorzieningen en spelregels op dit terrein, door de jaren heen, ook steeds duidelijker geworden. Hetgeen ook expliciet vooraf wordt overeengekomen. Een opdrachtgever heeft eenvoudigweg geen sturingsmogelijkheden gedurende het onderzoek. De arbeidsorganisatie krijgt pas weer een positie na het uitbrengen van de rapportage. Men moet immers, op basis van het oordeel van de onderzoekscommissie, hieraan uitvoering gaan geven. Meer en meer zien wij dat deze werkwijze, met transparantie naar betrokkenen bij het onderzoek, duidelijke communicatie en zorgvuldigheid, grote waarde heeft. Dit in combinatie met inhoudelijke expertise over ongewenst gedrag en de immer onafhankelijke positie van de onderzoekscommissie naar de arbeidsorganisatie.
Mr. Ernst-Jan Schubad