Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon

Over ons

Bezemer & Schubad staat als specialist en marktleider in de aanpak van ongewenste omgangsvormen voor zorg voor een sociaal veilig werkklimaat. U kunt bij ons terecht voor alle ondersteuning. Van onderzoek en advies tot implementatie van beleid, training en nazorg. Van bemiddeling tot een compleet traject voor beleid. Van een basiscursus tot een volledig in-company trainingsprogramma en nascholing.

Lees meer »

Wat wij doen

Ongewenst gedrag op het werk staat vaak niet op zichzelf. Het raakt direct aan bedrijfsprocessen en de organisatiecultuur en het leidt tot een daling van de arbeidssatisfactie en een stijging van het ziekteverzuim. Bij onze integrale aanpak besteden wij veel aandacht aan dergelijke verbanden.

Lees meer »

Nieuws

Blog

11 mei 2021

Erachter of ernaast?

Erachter of ernaast? Ik hoor nogal eens van vertrouwenspersonen dat het hun taak of positie is om ‘achter de...

Actueel

12 mei 2021

PESTEN: DE GROEP IS HET PROBLEEM, verdiepingscursus voor vertrouwenspersonen in juni 2021

Voor vertrouwenspersonen is het inmiddels wel common knowledge dat een flink percentage van de Nederlandse beroepsbevolking last heeft van pesten op het werk. Over de oorzaken is men niet eensgezind. De...

19 april 2021

Ongewenst gedrag op de (online) werkvloer

Vanuit Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, een interessante publicatie over digitaal ongewenst gedrag op de werkvloer. Klik hier om het bericht te lezen: http://atria.nl/nieuws-publicaties/geweld-tegen-vrouwen/ongewenst-gedrag-online-werkvloer-coronacrisis/

Onze Mensen

Cursussen

Open Inschrijvingen In-company Overig aanbod

Cursusagenda