Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon

Over ons

Bureau Bezemer & Schubad is specialist en marktleider in de aanpak van ongewenste omgangsvormen en de zorg voor een sociaal veilig werkklimaat. U kunt bij ons terecht voor alle ondersteuning. Van onderzoek en advies tot implementatie van beleid, training en nazorg. Van bemiddeling tot een compleet traject voor beleid. Van een basiscursus tot een volledig in-company trainingsprogramma en nascholing.

Lees meer »

Wat wij doen

Ongewenst gedrag op het werk staat vaak niet op zichzelf. Het raakt direct aan bedrijfsprocessen en de organisatiecultuur en het leidt tot een daling van de arbeidssatisfactie en een stijging van het ziekteverzuim. Bij onze integrale aanpak besteden wij veel aandacht aan dergelijke verbanden.

Lees meer »

In Memoriam

Willeke Bezemer

Wij zijn verslagen en intens verdrietig door het overlijden, op 16 januari 2024, van Willeke Bezemer mede oprichtster van ons bureau. Willeke is 77 jaar geworden.

Eind jaren tachtig/begin jaren 90 van de vorige eeuw heeft Willeke, samen met Alie Kuiper, het bureau Bezemer & Kuiper opgericht. Ruim dertig jaar was zij actief voor het bureau, schreef columns in week- en dagbladen, publiceerde artikelen en adviseerde organisaties. Willeke heeft aan de wieg gestaan van het opleiden van vertrouwenspersonen, het helpen opstellen van (arbo)wetgeving op het terrein van het tegengaan van ongewenst gedrag en het doen van onderzoek hiernaar.

Willeke was vervlochten met haar werk. Altijd bereikbaar, ook op vakanties doorwerkend. The show must go on, was een gevleugeld gezegde dat zij vaak gebruikte. Werk was haar leven. Bij vragen of het niet tijd werd voor iets ‘anders’ gaf zij aan dat zij niet van plan was op haar leeftijd nog een andere hobby te gaan ontwikkelen.

Maar Willeke was veel meer dan werk alleen. Vol interesse in de levens van anderen, attent, warm en betrokken. Zij kon echt meeleven, lang en goed luisteren. En waardevolle suggesties doen. Met haar praten was een genoegen. Humor, relativering en wijsheid waren onderdeel van elk gesprek. Tegenslagen, ook in de laatste periode, incasseerde zij bijna blijmoedig. Willeke wilde ook tot het laatst toe doorwerken. Met haar geest was tenslotte niets mis, gaf zij aan. En het gaf afleiding in een periode van veel zorgen rondom haar gezondheid.

Wij rouwen om het verlies van een lieve collega en inspirerend voorbeeld. Willeke leeft bij ieder van ons door in dankbare en liefdevolle herinnering.

In het gedachtegoed en de missie van ons bureau heeft zij een blijvende plaats.

Directie en de medewerkers Bezemer & Schubad

Onze Mensen

Cursussen

Open Inschrijvingen In-company Overig aanbod