Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon

Over ons

Bureau Bezemer & Schubad is specialist en marktleider in de aanpak van ongewenste omgangsvormen en de zorg voor een sociaal veilig werkklimaat. U kunt bij ons terecht voor alle ondersteuning. Van onderzoek en advies tot implementatie van beleid, training en nazorg. Van bemiddeling tot een compleet traject voor beleid. Van een basiscursus tot een volledig in-company trainingsprogramma en nascholing.

Lees meer »

Wat wij doen

Ongewenst gedrag op het werk staat vaak niet op zichzelf. Het raakt direct aan bedrijfsprocessen en de organisatiecultuur en het leidt tot een daling van de arbeidssatisfactie en een stijging van het ziekteverzuim. Bij onze integrale aanpak besteden wij veel aandacht aan dergelijke verbanden.

Lees meer »

Nieuws

Blog

25 september 2023

De escalatietrap in conflicten

Met enige regelmaat krijgen wij telefonisch behoorlijk hoog opgelopen conflicten rondom ongewenst gedrag voorgelegd. Alles lijkt muurvast te zitten...

Actueel

27 september 2023

Privacy (AVG) voor vertrouwenspersonen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft tal van verplichtingen ten aanzien van een goede omgang met persoonsgegevens. Vertrouwenspersonen hebben als geen ander van doen met de vertrouwelijkheid van aan...

1 september 2023

Oog voor sociale veiligheid voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen

Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen worden steeds vaker geconfronteerd met signalen van sociale onveiligheid in de organisaties waar zij toezichthouder zijn. Wat is dan de in te...

Onze Mensen

Cursussen

Open Inschrijvingen In-company Overig aanbod