Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon

Over ons

Bureau Bezemer & Schubad is specialist en marktleider in de aanpak van ongewenste omgangsvormen en de zorg voor een sociaal veilig werkklimaat. U kunt bij ons terecht voor alle ondersteuning. Van onderzoek en advies tot implementatie van beleid, training en nazorg. Van bemiddeling tot een compleet traject voor beleid. Van een basiscursus tot een volledig in-company trainingsprogramma en nascholing.

Lees meer »

Wat wij doen

Ongewenst gedrag op het werk staat vaak niet op zichzelf. Het raakt direct aan bedrijfsprocessen en de organisatiecultuur en het leidt tot een daling van de arbeidssatisfactie en een stijging van het ziekteverzuim. Bij onze integrale aanpak besteden wij veel aandacht aan dergelijke verbanden.

Lees meer »

Nieuws

Blog

10 mei 2022

Forse toename aanvragen extern onderzoek

Sinds de gebeurtenissen rondom The Voice is er een enorme vraag naar ‘extern onderzoek’. Bezemer & Schubad ontvangt veel...

Actueel

10 mei 2022

Pesten: de groep is het probleem – 16 juni 2022

Verdiepingscursus voor vertrouwenspersonen Geaccrediteerd door de LVV Inhoud Voor vertrouwenspersonen is het inmiddels wel common knowledge dat een flink percentage van de Nederlandse beroepsbevolking last heeft van pesten op...

13 september 2021

Spreekuur

Voor vertrouwenspersonen die deelnamen aan onze basiscursus staat ons ´spreekuur´ standaard als extra aanbod na de gevolgde cursus al open. Men gaat de geleerde stof en vaardigheden immers in...

Onze Mensen

Cursussen

Open Inschrijvingen In-company Overig aanbod