Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon

Over ons

Bureau Bezemer & Schubad is specialist en marktleider in de aanpak van ongewenste omgangsvormen en de zorg voor een sociaal veilig werkklimaat. U kunt bij ons terecht voor alle ondersteuning. Van onderzoek en advies tot implementatie van beleid, training en nazorg. Van bemiddeling tot een compleet traject voor beleid. Van een basiscursus tot een volledig in-company trainingsprogramma en nascholing.

Lees meer »

Wat wij doen

Ongewenst gedrag op het werk staat vaak niet op zichzelf. Het raakt direct aan bedrijfsprocessen en de organisatiecultuur en het leidt tot een daling van de arbeidssatisfactie en een stijging van het ziekteverzuim. Bij onze integrale aanpak besteden wij veel aandacht aan dergelijke verbanden.

Lees meer »

Nieuws

Blog

8 november 2023

Mediation opnemen in klachtenregeling

In veel klachtreglementen ongewenst gedrag van werkgevers heeft mediation nog geen vaste plek.  In door ons ontwikkelde klachtenregelingen nemen...

Actueel

27 november 2023

Nieuw : Seks!, dat spreekt vanzelf? Verdiepingscursus voor vertrouwenspersonen

Als vertrouwenspersoon zit je tegenover een medewerker die een melding doet van seksuele intimidatie. Om de casus beter te begrijpen vind je dat je het over seksualiteit moet hebben...

21 november 2023

Jaarverslag vertrouwenspersoon 2024

Het is straks begin 2024 en staat weer op de to do lijst van elke vertrouwenspersoon: het schrijven van het jaarverslag. Niet altijd een favoriete bezigheid maar het moet...

Onze Mensen

Cursussen

Open Inschrijvingen In-company Overig aanbod